Öğrenci İşbirlikleri


Öğrenci Topluluklarının Birlikte Çalışabilir Hale Getirilmesi Projesi

Üniversitemiz Sağlık Spor ve Kültür (SSK) Müdürlüğüne bağlı kurulan öğrenci topluluklarının birden fazlasının aynı amaç ve kapsamda kurulduğunun fark edilmesi üzerine, toplulukların birlikte çalışması gerekliliği, yönergenin yeniden düzenlenmesi ve mevcut toplulukların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için asgari yeterlilikleri yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesine yönelik ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.

Bu ihtiyaçların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi noktasında koordinasyon görevi merkezimize verilmiştir. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında tüm topluluklar ile çeşitli toplantılar yapılmış, önümüzdeki dönem itibari ile toplulukların bilimsel etkinlik ve proje başvuruları için, SSK müdürlüğünün direk olarak onay vermesi süreci kaldırılmıştır. Başvurusu yapılan etkinlik ve/veya proje hangi akademik birimi ilgilendiriyor ise onun koordinasyonunda tüm öğrencilerin katkısı sağlanacak şekilde düzenlenmesi için Merkezimiz bundan sonraki süreçlerde yönlendirici birim olarak görev alacaktır.

Bu sayede, her yıl aynı amaç ve kapsamda gerçekleştirilen farklı farklı etkinlik/proje için harcanan kaynak daha etkin verimli ve minimum düzeyde kullanılacak, etkinlikler daha kapsamlı ve farklı birimlerin koordinsayonu ile yapılacağı için de katılımın daha fazla olması sağlanacaktır.Uluslararası Afrikalı Öğrenciler Bahar Şenliği Projesi

Afrika Kültür ve sanat Evi, Dış İşleri Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı(YTB) işbirliği ile üniversitemizin 120’ye yakın Afrika Uyruklu öğrencisinin kendi kültür, sanat ve yemeklerinin tanıtımı için görev aldığı, yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile Ankara ilinde ilki düzenlenmiştir. Anılan günde Dış İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Somali Büyükelçisi ile Gabun Büyükelçisi katılmış, günün önemini vurgulayan konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Yapılan işbirlikleri sayesinde gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen başarı sayesinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan Afrika Kültür ve Sanat Evin; önümüzdeki yıllarda, iki büyük ilde (Ankara ve İstanbul) tüm üniversitelerin görev alacağı genel bir festivale dönüştürme kararı almıştır. Bu başarıda Üniversitemizin ve Afrika uyruklu öğrencilerimizin çok büyük katkısı olmuştur.Lycee Francais Charles De Gaulle STEM Projesi

Fransız Büyükelçiliği bünyesinde doğrudan Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okulun öğrencilerinin mühendislik, analitik düşünme ve sistem oluşturma kavramlarında bilgilendirilmesi ve gelecekte meslek olarak mühendisliğin bir dalını tercih etmeleri nasıl sağlanır, sorusundan yola çıkarak, işbirliği yapacakları bir üniversite arayışı içinde olduklarını öğrenmemizin ardından, geçtiğimiz sene adı geçen okul ile Araştırma Merkezimiz “6. Sınıflarda STEM eğitimi” projesi gerçekleştirmiştir. Bu proje kapsamında bir yıl süre ile ortaokul ikinci sınıf öğrencilerine sistem mühendisliği aşamaları, “Paper Roller Coaster” çalışması ile uygulamalı olarak anlatılmıştır.Lise ve Ortaokullarda Mekatronik/Maker Eğitimleri için Müfredat Oluşturulması Projesi

Maker hareketinin dünyada giderek yaygınlaşması, bu konuda yönlendirici faktör olarak üniversitelerin öncülük etmesi neden ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak ülkemizdeki maker hareketinin doğru anlaşılması için Ankara ili başta olmak üzere, bir çalışma başlattık.

Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak maker hareketinin lise ve ortaokullardaki Bilim Projelerinin kapsamlarını inceldik, doğrudan eğitimciler ile görüşüp sorunlarını dinledik. Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda yalnızca Fen, Teknoloji öğretmenlerinin internet ortamında buldukları belli başlı konulardaki projeler ile tüm eğitim dönemine Maker eğitimlerinin yılmasının mümkün olmayacağını tespit ettik.

Bu konuda Mili Eğitim Bakanlığı onaylı Maker Eğiticileri Eğitimi Sertifika Programının biran önce hayata geçirilmesi için eğitim içeriğini oluşturmaya başladık. Eylül döneminde bu içeriğin yetkili makamlara ulaştırılması ve gereken onayların alınarak üniversitemiz bünyesinde eğitimlerin düzenlenmesi için çalışmalara başladık.

2018-2019 güz dönemi itibari ile içeriklerin Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesi ve Bakanlık sertifikalı eğitim olması için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.Küçük Mucitler Büyük Buluşlar Sosyal Sorumluluk Projesi

Bilim ve teknolojiyi yaşayarak, dokunarak öğrenmenin öneminden yola çıkarak, bugünün küçük mucitlerinin gelecekte büyük buluşlara imza atmalarına imkan vermek adına, dezavantajlı bölgelerde bulunan ortaokul ve lise öğrencilerinin Robotik, Kodlama, Model Uçak ve İnsansız Hava Aracı alanlarında eğitim almalarının sağlanması için “gezici atölyeler” sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmesinin önemi, yapılan etkinliklerde ortaya çıkmıştır

Amaç

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi olarak Milli Teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncü rol oynayabilen, geleceğe yön verebilecek gençlerin, başta Havacılık ve Uzay olmak üzere Mühendisliğin tüm alanlarında deneyimlerini arttırıp ufuklarını açmayı hedeflemekteyiz.

Kapsam
 • 1. Kısa Sürede Sektörde yeteneklerini kullanma imkânı bulabilecek 18+ yaş gençlere yönelik Teknolojide Yeni Trendler ve Öngörüler eğitimleri;
  • a) Girişimcilik /Yenilik Yönetimi
  • b) Dijital Dönüşüm
  • c) Nesnelerin İnterneti
  • d) Yapay Zeka
  • e) Siber Güvenlik
  • f) Arttırılmış Gerçeklik
 • 2. Ortaokul ve Lise Eğitimlerini devam ettiren, özellikli problemlerin çözümünde yaratıcı fikirler geliştirebilecek olan gençlere yönelik Gelecek Tasarımı eğitimleri,
  • a) Akıllık Şehirler
  • b) İnsansız Hava Araçları (IHA) Tasarımı
  • c) Yenilenebilir Enerji
  • d) Model Uydu
  • e) Giyilebilir Teknolojiler
 • 3. Meraklı, yetenekli ancak bugüne kadar herhangi bir eğitim ve destek almamış gençlere yönelik Başlangıç Seviye eğitimleri,
  • a) Arduino
  • b) Robotik
  • c) Programlama
  • d) 3 Boyutlu Tasarım
  • e) IHA-0 ve IHA-1 Pilotu

Uygulama atölyelerinde verilecek olan doğrudan alanına yönelik eğitimler sayesinde yerli teknolojilerin yaygınlaşması mümkün olacaktır.

Bu kapsamda gerekli altyapı sponsorluklardan ağlanacak şekilde proje modellenerek, ihtiyaç duyulan minimum araç-gereç temin edildiği zaman hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Bu projedeki eğitimlerin yurt çapında yaygınlaştırılmasını en büyük destekçimizin Türk Hava Kurumunun 81 ildeki şubeleri olduğu inancındayız.