Kamu ve Özel Kurumlar ile İşbirlikleri


Uçuş Okulları için Yönetim Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi Projesi (Şubat 2018)

Amaç

Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi (TUA) Microsoft Office uygulamalarını verilerini tutmak, birimler arası iletişim kurmak, yöneticilerini bilgilendirmek ve rapor oluşturmak için kullanmaktadırlar. Her kişinin kendi bilgisayarında bulunan Word, excel dosyaları ile sistem oluşturmanın zorlukları ve bilgiye anlık ulaşımdaki güçlük, web/mobil tabanlı bir yazılım geliştirerek TUA için bütüncül, dış paydaşlarının da kullanımına açık bir Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır.

Çalışanların ve dış paydaşların iş süreçlerini daha kolay, güvenilir ve tutarlı bir şekilde internet ortamından takip edebileceği, 7/24 aktif, zamandan tasarruf sağlayacak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile diğer tüm uçuş okullarının da kullanımına uygun olacak şekilde “Uçuş Okulları için Yönetim Bilgi Sistemi” projesi 2017 Ekim ayı itibari ile başlamıştır.

Kapsam

Proje Kapsamı aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır;

Uçuş Süresi Modülü
 • 1) Her kurs için müfredat programının hazırlanması
 • 2) Uçuş ve sentetik uçuşların standardizasyonunu sağlanması
 • 3) Her öğrencinin projelerini kontrol edilmesi
 • 4) Pratik ve teorik derslerin birlikte ilerlemesi
 • 5) Öğretmenlerin ve öğretmenlerin eğitimlerinin seçilmesi
 • 6) Uçuş ve yer ders öğretmenlerinin hazırladığı detaylı müfredatın icrası
 • 7) Bütün yer dersi öğretmenlerinin denetimi
 • 8) Bütün teorik bilgi eğitiminin takip ve standardizasyonunun sağlanması
 • 9) Derslerinin öğretmenin ve öğrencinin sağlık durumunu göz önüne alarak planlanması
 • 10) Yer dersi öğretmenlerinin belirlenmesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin takibi
Öğrenci Pilot Modülü
 • 1) Öğrencilerin sigortalarının ve uçuş lisanslarının toplanması
 • 2) Uçuş zamanlarının ve statülerin takib
 • 3) Öğrencilerin uçuşlarını uçuş planından kontrol edebilmesi
 • 4) Master follow-up kontrolü ve programına öğrencilerin uçuşlarının eklenmesi
 • 5) Her farklı grubun uçuş planının kontrol edilmesi
 • 6) Her grup için farklı uçuş planlarının hazırlanması (günlük, haftalık, aylık)
Personel Modülü
 • 1) TUA personelinin raporlarının ve izinlerinin takip edilmesi
 • 2) Yer dersi öğretmenlerinin hangi dersleri verip vermediğinin kontrolünün yapılması
 • 3) Her ay tek motor, çift motor ve simülatör uçuşlarının maliyet tablosunun oluşturulması
 • 4) Günlük haftalık ve aylık öğrencilerin ve öğretmenlerin kaç saat uçtuklarının hesaplanması
Uçuş Eğitimi Modülü
 • 1) Günlük yapılmış olan uçuş planının Uçuş Harekât birimine gönderilmesi
 • 2) Bütün bilgilerin master follow-up programına eklenmesi
 • 3) Uçuş planının hava durumuna göre güncellenmesi
 • 4) Bir sonraki günün uçuş planının öğrencilerin ve öğretmenlerin durumlarına göre oluşturulması
 • 5) Bir önceki günün uçuş planının yapılması
 • 6) Ekstra uçuş planlarının aylık hazırlanılması
Kontrol Modülü
 • 1) Yönetmelik ve yönergelerde(Mevzuat) belirtilen dönemlerde süre ve kısıtların girilip güncel takibini ve kontrolünün yapılması
Uçak Modülü
 • 1) Uçağın bakıma gireceği tarihten, bakıma kalan süresinden, gün sonu bakımı ile ilgili durumlardan ve uçağın onarım süreçlerinin takibinden sorumludur
SHGM Rapor Modülü
 • 1) Yıllık, aylık ve belirli dönemlerde SHMG’ye gönderilecek rapor ve eklerinin TUA SOFT sistemi üzerinden oluşturtulması
Eğitmen Modülü
 • 1) Her ders için müfredat hazırlanması
 • 2) Uçuş ve sentetik uçuşların standardizasyonunun sağlanması
 • 3) Pratik ve teorik bilgi eğitimlerinin entegrasyonunun sağlanması
 • 4) Öğretmenlerin seçimi ve eğitimlerinin takibi
 • 5) Uçuş ve yer ders öğretmenlerinin hazırladığı detaylı müfredatın icrasından ve standartlarda eğitim planının icrası
 • 6) Bütün yer dersi öğretmenlerinin takibi
 • 7) Bütün teorik bilgi eğitiminin takip ve standardizasyonunun sağlanması
 • 8) Derslerin planlaması
 • 9) Derslerin öğretmenlerin sağlık durumlarına göre planlanması
Arşiv ve Dosyalama Modülü
 • 1) SHGM ile ilgili dosyaları depolanması
 • 2) Bütün öğrencilerin uçuş eğitimleriyle ilgili dosyaların depolanması
 • 3) Öğretmenlerin gelişimi ile ilgili dosyaları depolanması
 • 4) Uçuş testleri ve teorik bilgi sınavlarının sonuçlarının depolanması
 • 5) Her öğrenci için detaylı ve düzenli bireysel gelişimlerin bulunduğu raporların depolanması
 • 6) Her öğrencinin şahsi bilgelerinin tutulması (lisans ve sağlık muayene geçerlilik tarihleri
 • 7) Kayıtların 5 sene saklanmasından ve istenildiğinde FTO ve SHGM’ye bu raporların iletilmesi
Yönetici Raporlama Modülü
 • 1) Her perşembe günü CEO’ya öğrencilerin ve öğretmenlerin bir haftada kaç saat uçtuklarının rapor edilmesinden ve planlanan, devam eden ve tamamlanmış uçuşların CEO’ya bildirilmesi
 • 2) Planlanan, devam eden ve tamamlanmış uçuşların CEO’ya bildirilmesi
Gelinen Aşama

İlk olarak, Üniversitemiz üç Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencilerinin bitirme projesine konu olarak TUASoftun ihtiyaç analizi yapılmış, yaklaşık üç ay süren bu çalışma sonrasında da uçuşların planlanmasına yönelik modül Haziran ayı itibari ile test aşamasına sunulmuştur

Diğer modüller yapım aşamasında olup, 2018-2019 Bahar dönemindeki eğitimlerde raporlama, yönetici ve arşiv dışında kalan modüllerin kullanılma açılması, kalanların da bir sonraki dönem kullanıma hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir.ERASMUS(+) Stratejik Ortaklık Proje Başvurusu

Litvanya, Portekiz ve İngiltere ile stratejik işbirliği yapacak şekilde “Development of youth training system for nonprofessional unmanned air systems pilot candidates” isminde projemizi Ulusal Ajansa yükledik.

Proje insansız hava aracının profesyonel olmayan eğtimlerinin düzenlenmesi için bir yazılım geliştirilmesi amacı ile Araştırma Merkezimiz tarafından hazırlanmış, Dışilişkiler koordinesinde Ulusal Ajansa gönderilmiştir. Projenin kabulü halinde, İHAMER ile ortak çalışılacaktır.