Uluslararası Afrikalı Öğrenciler Bahar Festivali

12 Mayıs 2018

120 öğrenci görevli / Yaklaşık 1000 ziyaretçi

Afrika Kültür ve Sanat Evi Hamamönü Yerleşkesi


Afrika Kültür ve Sanat Evi, Ankara ilinde yaşayan Afrika uyruklu öğrencilerin tanışmalarını, daha fazla birlikte vakit geçirmelerini ve eğlenceli bir gün yaşamalarını amaçlayan bir etkinlik düzenlemek istemektedir. YTB ile ortak olarak yapmak istedikleri bu etkinlik için, öğrencileri katılımcı değil düzenleyici olarak görevlendirmek amacı ile bir üniversite ile işbirliği yapmak istemişlerdir.

Geçtiğimiz yıl, Gazi Üniversitesi bu konuda Afrika Kültür ve Sanat Evi ile çalışmalar yapmış, ancak bu yıl düşünülen etkinlikte öğrencilerin ön plana çıkması talebi nedeni ile farklı bir üniversite ile işbirliğini daha uygun bulmuşlardır.

Dış İşleri Bakanlığı, öğrencilerin işbirliği yapmasını sağlamak faaliyetinden dolayı da Araştırma Merkezimiz ile iletişime geçerek, birlikte bu organizasyonu yapmak için talepte bulunmuşlardır.

Gelen talep doğrultusunda üniversitemiz lisans programlarında okuyan 20 Afrika Ülkesinde vatandaşı, 120 öğrencimiz, Araştırma Merkezimiz koordinesinde, YTB ve Afrika Evi ile büyük bir özveri ile çalışarak, kültürel sergi açılması ve yemek yapılması konusunda destek vermiştir. Daha öncesinde gerek YTB gerekse Afrika Evi bu büyüklükte katılımcının olduğu bir etkinlik düzenlemediklerini bildirmiştir (yaklaşık 1000 katılımcıya ulaşılmıştır).

Dış İşleri dönemin Bakan Yardımcısının açılış konuşmasını yaptığı bu festivale, Gabun ve Somali Büyük Elçileri ile Libya Akademik Ataşesi, TUSIAD ve MUSIAD dan üst düzey temsilciler ile basın (TRT ve AA) iştirak etmiştir.

Üniversitemiz Araştırma Merkezi ve öğrencilileri ile elde edilen bu başarı sonrasında, gelen talepler doğrultusunda, Afrika Evi önümüzdeki yıllarda İstanbul ve Ankara olmak üzere iki büyük şehirde ülke çapında Afrikalı öğrencilerin katılımını sağlayacak bir organizasyon yapmayı planlamaktadır.