Kamu Kurumlarına Yönelik Sertifikalı Dijital Dönüşüm Eğitimleri

Dijital Dönüşüm Sertifikalı Eğitim Programı kamu ve özel sektöre nitelikli iş gücü kazandırma misyonu ile hızla değişen bilişim teknolojileri ve endüstri gereksinimlerine cevap vermek üzere katılımcılarına teknik altyapı, çözüm üretme yeteneği ve rekabet gücü, endüstriye ise bu becerilere sahip profesyoneller kazandırmayı hedeflenmektedir.

Eğitim programının tasarımında endüstri beklentileri ve yeni bilişim teknolojileri dikkate alınarak teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği bir içerik ve format benimsenmiştir.

Bilgi Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri takip edebilecek bilgi derinliğine sahip uzmanlar yetiştirmek, bunu gerçekleştirirken özellikle kurumlardaki Bilgi Teknoloji/Bilgi İşlem bölümlerinde çalışan ancak gelişen teknolojiyi takip etme konusunda kendini geliştirme konusunda yeterli birikime sahip olamayan personele endüstriyel ve akademik değeri olan problemleri teşhis edebilme ve çözebilme yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimler alanında uzman sertifikalı kişiler tarafından her bir eğitim haftada 5 gün olacak şekilde düzenlenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek olup, TSE gibi ilgili sertifikasyon sınavlarına dışarıdan girerek, akreditasyonu olan sertifikalara da sahip olabilmektedirler.

  • • Eğitimlerimiz en az 15 kişilik katılımcı sayısına ulaşıldığında başlayabilmektedir.
  • • Eğitimin birinci günü konu başlıklarına ait sunumlar katılımcılarla paylaşılmaktadır.
  • • Eğitimlerimiz hafta içi 9:30-17:30 saatleri arasında olmaktadır.
  • • Eğitimlerde kullanılacak olan teçhizatlar Araştırma Merkezimiz tarafından sağlanacak olup, eğitimler üniversitemiz Türkkuşu kampüsündeki ilgili laboratuvarlarda veya varsa kurumun eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.

Eğitimlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır: