NESNE YÖNELİMLİ TASARIM VE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Amacı

Bu dersin amacı, nesne yönelimli yazılım tasarımı ve programlama konusunda ileri düzey konuları tanıtmaktır. Katılımcıların UML ve Java kullanarak nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama için gereken kavramları ve pratik yaklaşımları öğrenmeleri beklenmektedir. Büyük ölçekli ve karmaşık sistem tasarımı ve analizi konusunda da bilgi verilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Nesne yönelimli tasarım ilkelerini anlarlar, Bilgisayar yazılımı geliştirmek için nesne yönelimli yaklaşımı uygulama hakkında bilgi sahibi olurlar, Nesne yönelimli yazılım geliştirme için Java’yı nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

Kod

017BT

Süre

5 Gün

Hedef Kitle

Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes

Konu Başlıkları

 • • Giriş
 • • UML ile modelleme
 • • Gereksinimlerin belirlenmesi, analiz
 • • Proje organizasyonu
 • • Tasarım
 • • Nesne yönelimli tasarım
 • • Sınıflar
 • • Sistemi parçalama
 • • Arayüzlerin belirlenmesi
 • • Nesne sınırlandırma dili
 • • Yeniden kullanılabilir çözümler
 • • Tasarım örüntüleri
 • • İleri konular