VERİTABANI VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Amacı

Veri tabanı modüllerinin ve birbiriyle olan ilişkilerinin anlaşılması ve her bir modülün gerçekleşmesinde kullanılan teknik ve algoritmaların anlaşılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, sistemin doğruluk ve performansını etkileyen durumların incelenmesi de önemli amaçları arasındadır.

Öğrenme Çıktıları

Katılımcı veritabanı sistem modülleri ve görevleri ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır. Katılımcı, birçok modülden oluşan bir veri tabanı yönetim sisteminin gerçekleştirilmesini anlayabilir, sistem gerçekleştirmede karmaşık veri yapılarını anlayabilir ve aralarındaki farkı analiz edebilir, yeni veri yapıları tasarımı için fikir yürütebilir ve veritabanı sisteminin bazı kısımlarında değişiklik yapabilir, sistemin çalışmasına etkilerini analiz edebilir.

Kod

014BT

Süre

5 Gün

Hedef Kitle

Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes

Konu Başlıkları

 • • Veri Tabanı sistemi genel yapısı
 • • İskelet bir VTYS: SimpleDB Sistemin Amacı ve modüllere genel bir bakış
 • • Disk ve Dosya Yönetimi Disk unitesi ve performans analizi VTYS ve işletim sisteminin bağı
 • • Hafıza ve Log yönetimi Log ve veri tamponlarının yönetimi
 • • Hareket Yönetimi Hareketin tanımlanması Kurtarma yönetimi
 • • Hareket Yönetimi Eşzamanlılık yönetimi
 • • Kayıt organizasyonu Kayıt organizasyon yöntemleri SimpleDB’de kayıt yönetimi Üstveri yönetimi (Katalog yönetimi) Tablo, görüntü ve indeks yapılarına ait üstveri ve istatistiksel verinin saklanması SimpleDB’de Katalog
 • • Sorgu İşleme Sorgu cebirsel gösterim ve eşdeğerlik Boru Hattı Sorgu İşleme Tekniği Sorgu Planlama, Çözümleme Yöntemleri
 • • Sorgu Planlama, Çözümleme Yöntemleri, Servis Sağlayıcı Yapılanması
 • • Fiziksel Tasarım Kavramları: Hashing
 • • Fiziksel Tasarım Kavramları: Indeksleme
 • • Somutlaştırma, Sıralama ve Join Gerçekleme
 • • Sorgu Optimizasyon Yöntemleri