VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

Amacı

Bu dersin amacı katılımcılara farklı tür veri ve özelliklerin veri analizini temel metotlar ile araştırılmasını sağlamaktır. Katılımcılar aynı zamanda uygun veri gösterimini nasıl bulacaklarını öğrenecekler.

Öğrenme Çıktıları

Sayısal ve kategoriye ait özelliklerin veri analizini araştırmak için temel istatistiksel metotları anlar ve öğrenirler, Grafiklerdeki bağlantı yapısını analiz etmek için metotları anlar ve öğrenirler, Uygun veri gösterimini nasıl bulunacağını anlar ve öğrenirler, Yüksek boyutlu uzayın / hiperuzayın doğasını anlar ve öğrenirler, Verinin en uygun alt boyut izdüşümünü elde etmeye imkan veren metotları anlar ve öğrenirler.

Kod

026BT

Süre

5 Gün

Hedef Kitle

Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes

Konu Başlıkları

  • • Giriş
  • • Sayısal özellikler
  • • Kategoriye ait özellikler
  • • Grafik verisi
  • • Kernel metotları
  • • Yüksek boyutlu veri
  • • Boyut indirgeme
  • • Veri analizi uygulamaları