BULUT BİLİŞİM EĞİTİMİ

Amacı

Bulut hesaplaması paradigmasınınanlaşılması, bulut hesaplamanın getirileri, günümüz bulut teknolojilerinin tanıtımı ve sanallaştırma, federasyon, bulut güvenliği ve özelliği konusunda bilgi.

Öğrenme Çıktıları

Bulut hesaplama temel fikre sahip olacak, Bulut hesaplamanın gelişimi üzerinde temel fikre sahip olacak, Varolan çözümlere bulut modelleri geliştirmeye yeterli olacak, Bulut hesaplamanın önemli konuları konusunda temel bilgiye sahip olacaktır.

Kod

019BT

Süre

5 Gün

Hedef Kitle

Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes

Konu Başlıkları

 • • Bulut Hesaplama Nedir?
 • • Bulut mimarisi
 • • Bulut hesaplamanın getirileri ve sınırları
 • • Buluta geçişte ticari model
 • • Bulut hesaplamanın gelişimi
 • • Bulut ağları geliştirme
 • • Bulut ağları için haberleşme ihtiyaçları
 • • Bulutta very depolama
 • • Sanallaştırma
 • • Federasyon, erişilebilirlik, güvenlik ve özellik
 • • Bulut hesaplama standartları ve en iyi uygulamaları
 • • Bulut hesaplamada son kullanıcı erişimi
 • • Bulut ve mobil hesaplama