Sertifikalı Etik Hacker (C.E.H) ve Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi

Amacı

Sertifikalı Etik Hacker veya Beyaz Şapkalı Hacker bilişim suçları işleyen kötü niyetli kişilerin kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, kullanılan araçları ve yazılımları tanıyan, becerilerini savunma amacı ile kullanan ve bilgi becerisini kurum ve kuruluşların saldırıya uğramaması için kullanan güvenlik uzmanıdır.
CEH sertifikası almak için eğitim şart olmasa da gerek eğitim içeriğinin oldukça fazla konudan oluşması gerek konuların bireysel çalışmalarla daha uzun sürede anlaşılacak kadar teknik detayda olması eğitimi gerekli kılmaktadır. CEH Eğitimi kişilerin saldırı yöntemlerini gerçek sistemler üzerinde uygulamalı olarak gördükleri ve bu saldırı yöntemlerine karşı neler yapılabileceğini öğrendikleri uygulamalı bir eğitimdir.

Öğrenme Çıktıları

Eğitim süresinin sonunda Microsoft, Linux, Network, Mobil, Kablosuz Ağlar gibi konular ile sistemleri hekleme, güvenlik aygıtlarının zafiyetlerini bulma, yazılım güvenliği ve benzeri konularında referans sayılan bir güvenlik sertifika programına sahip olacak beceri elde edilir. Eğitim Ec-Council Certified Ethical Hacker v8 uyumludur.

Kod

004BT

Süre

5 Gün

Hedef Kitle

Bilgi Teknolojileri sektöründe Etik Hacker alanında çalışan veya çalışmak isteyen herkes

Kimler Katılmalı

 • • Sistem yöneticileri
 • • Ağ yöneticileri ve operatörleri
 • • Ağ güvenliği yönetici ve operatörleri
 • • Bilgi güvenliği uzmanları
 • • Adli bilişim uzmanları
 • • Bilişim hukuku alanı çalışanları

Konu Başlıkları

Beyaz Şapkalı Haker Eğitimi
 • • Temel Ağ Bilgileri
 • • Pentest Süreçleri ve Kavramlar
 • • Pasif Keşif
 • • Aktif Keşif ve Zafiyet Tarama
 • • Bind ve Reverse Shell
 • • Explotation
 • • Parola Atakları
 • • Post-Explotation
 • • Tünelleme
 • • Ağ Güvenlik Testleri
 • • Web Uygulamaları Sızma Testleri
 • • Sosyal Mühendislik
 • • DoS Testleri
 • • Kablosuz Ağ Testleri
 • • Fiziksel Sızma
 • • Mobil Uygulama Testleri
 • • Antivirüs Atlatma Teknikleri
 • • Pentest Raporu Nasıl Yazılır?
Sertifikalı Etik Haker Eğitimi
 • • Etik Hacklemeye Giriş (Introduction to Ethical Hacking)
 • • Sistem Temelleri (System Fundamentals)
 • • Şifreleme (Cryptography)
 • • Footprinting
 • • Tarama (Scanning)
 • • Sıralama (Enumeration)
 • • Sistem Hackleme (System Hacking)
 • • Zararlı Yazılım (Malware)
 • • Dinleyici (Sniffers)
 • • Sosyal Mühendislik (Social Engineering)
 • • Servis Dışı Bırakma (Denial of Service)
 • • Oturum Ele Geçirme (Session Hijacking)
 • • Web Sunucuları ve Uygulamaları (Web Servers and Applications)
 • • SQL Enjeksiyonu (SQL Injection)
 • • Wi-Fi ve Bluetooth Hackleme (Hacking Wi-Fi and Bluetooth)
 • • Mobil Cihaz Güvenliği (Mobile Device Security)
 • • Evasion
 • • Bulut Teknolojileri ve Güvenliği (Cloud Technologies and Security)
 • • Fiziksel Güvenlik (Physical Security)