MÜHENDİSLİK ALGORİTMALARI EĞİTİMİ

Amacı

Bu ders, bilgisayar algoritmalarının çözümlenmesi ve tasarımı konularına bir giriş niteliğindedir. Verimli algoritmaların tasarımı ve çözümlemesi ile ilgili teknikleri, pratikteki kullanımlarını vurgulayarak öğretir.

Öğrenme Çıktıları

Algoritmaların performanslarının çözümlenmesi kavrayacaklar,Temel algoritmalara ve veri yapılarına alışıklık kazanacaklar, Önemli algoritmik tasarım paradigmalarının ve çözümleme metodlarının uygulanmasıyla algoritmaların modellenmesini ve çözümlemesini yapabilecekler, Genel mühendislik tasarım problemlerindeki verimli algoritmaların temellerini inceleyecekler.

Kod

009BT

Süre

5 Gün

Hedef Kitle

Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen herkes

Konu Başlıkları

 • • Algoritmalara giriş
 • • Problem çözümleme tekniklerine giriş
 • • Örnek algoritmalar
 • • Algoritmaların analizine giriş
 • • Karmaşıklık analizi: asimtotik simgelem
 • • Yinelemelerin çözümlenmesi
 • • Böl ve fethet tasarım paradigması
 • • Sıralamalar
 • • Doğrusal zaman sıralaması
 • • Yığın sıralaması, dinamik kümeler, öncelikli kuyruklar
 • • Düzen istatistikleri, ortanca
 • • Dinamik programlama
 • • Açgözlü algoritmalar
 • • Amortize algoritmalar
 • • Çizge algoritmaları, en kısa yollar problemi