Etkinliklerimiz

Eğitimde gelecek tasarımı ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi için en önemli unsurlardan birinin, bilim ve teknoloji konularında uygulamaların (kodlama, robotik v.s.) lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere kadar inmesi gerektiği savından yola çıkarak oluşturduğumuz Maker-SPACE atölyelerinin tanıtımına yönelik olarak her ay farklı bir etkinlik düzenledik.